ด้วยความรัก และประสบการณ์ในการทำงานในวงการรถยนต์ของผู้บริหารที่มีมายาวนานกว่า 30ปี บริษัท วี. อาร์. ออโต้ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้น และทำการจดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2010 มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ เป็น ศูนย์บริการตรวจซ่อมบำรุงรถยนต์ครบวงจร, ศูนย์เคาะพ่นสีมาตรฐาน และ ตัวแทนนำเข้า ส่งออก รถยนต์, อะไหล่รถยนต์ และสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์  

ปี 2010 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นอู่ในเครือ บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 

ปี 2011 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นอู่ในโครงการพิเศษของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) 

ปี 2012 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นอู่ในเครือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ปี 2013 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นอู่ในเครือ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ปี 2014 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นอู่ในเครือ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) และ บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด(มหาชน)

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ 

เป็นผู้นำในวงการศูนย์ซ่อมรถยนต์ และเป็น บริษัทแรกที่ลูกค้านึกถึงเมื่อต้องการนำรถเข้าซ่อม หรือใช้บริการ รวมทั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ และสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์ที่ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า

ภารกิจของบริษัทฯ 

      สร้างสมชื่อเสียง ด้วยการรักษาคุณภาพการซ่อม ให้บริการด้วยความเป็นเลิศ ซื่อสัตย์ สร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า   

        ปฏิบัติตามนโยบาย 5ส ให้เป็นกิจวัตร เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

      ดำเนินงาน และจำหน่ายสินค้าด้วยความซื่อสัตย์ ตามหลักธรรมาภิบาล 


 
Online:  1
Visits:  579,228
Today:  91
PageView/Month:  6,874